Gestió documental

Un dels nostres serveis és la gestió i/o tractament documental, que inclou la conversió de documents en suport en paper en arxius digitals, així com la digitalització de la informació que hi contenen per tal que els nostres clients la integrin en el seus sistemes d’informació.

Custòdia de documents
Oferim un servei de custòdia d’arxius i documents, que incorpora tots els elements logístics, tecnològics i humans necessaris per prestar un servei d’alta qualitat que ajudi a millorar l’eficiència del teu negoci, estalviant-te costos.

Digitalizació
Gràcies al nostre servei de digitalització podràs accedir ràpidament als teus documents físics arxivats en el nostre magatzem i consultar-los a través del nostre servidor des de qualsevol lloc.

Destrucció de documents
Aquest servei garanteix la destrucció confidencial i el reciclatge d’aquells documents que hagin perdut el seu valor i no sigui necessari mantenir-los arxivats per més temps, complint així amb les lleis vigents i obligatòries sobre gestió documental en les empreses. El procés de destrucció de documents està sotmès a estrictes controls que garanteixen la seguretat, l’eficiència i la confidencialitat del procés.

Consultoria documental
Oferim un servei d’assessorament, consultoria e integració de noves eines en la gestió, externalització de fons i automatització de fluxos documentals.

Almacén con más de 3.000 m2

Situados cerca de Barcelona

Almacenaje, picking, manipulados y distribución